Štampa Verzija za štampu

Ne može uzeti da je javni tužilac, odustao od gonjenja, ako je oštećeni prijavio okrivljenog za delo koje je pravno kvalifikovao kao tešku telesnu povredu, a javni tužilac u svom optužnom predlogu delo okvalifikovao kao laku telesnu povredu, niti se oštećeni u takvom slučaju može javiti kao tužilac sa zahtevom da se istraga sprovede za delo pokušaja ubistva

Osnov: Zakon o krivičnom postupku
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 16.10.1997 Broj: Kž.497/67
Abstrakt:

-

Deskriptori: ZKP051 ODUSTANAK JT OD GONJENJA