Štampa Verzija za štampu

Po završenoj istrazi javni tužilac ne može da traži produženje pritvora, samo radi sastavljanja optužnice

Osnov: Zakon o krivičnom postupku
Sud: Peti opštinski sud u Beogradu   Datum: 03.05.1997 Broj: Kr.9/73
Abstrakt:

Po završenoj istrazi okružni javni tužilac nije ovlašćen da traži produženje pritvora još za 1 dana, kao novog dodatnog roka radi sastavljanja optužnice.
Stoga je takav predlog javnog tužioca odbijen kao neosnovan.
Vrhovni sud Kosova, Kr.9/73 od 26.01.1973

Deskriptori: ZKP191 Pritvor ZKP197/2 Produženje pritvora; Trajanje pritvora; Puštanje na slobodu