Štampa Verzija za štampu

Novac koji je oštećeni dao osuđenom koji se lažno predstavio da će ih dati kao mito sudiji pa je time izvršio krivično delo Prevare oduzima se

Osnov: Krivični zakon Republike Srbije Krivični zakon Jugoslavije
Sud: Opštinski sud u Obrenovcu   Datum: 12.10.1997 Broj: Kž.000/83
Abstrakt:

Novac koji je oštećeni dao osuđenom koji se lažno predstavio da će te pare on dati kao mito sudiji pa time izvršio krivično delo Prevare iz člana 161. stav 1. KZ SRM, u skladu sa članom 84. KZ SFRJ, treba oduzeti, a ne vratiti mu.

Deskriptori: KZS171 Prevara; Dovođenje u zabludu; Zabluda KZS255 Davanje mita; Poklon; Obećnje poklona; Radnja koju ne bi smelo izvršiti; Posredovanje pri podmićivanju; KZJ084 Oduzimanje imovinske koristi od preduzeća ili druge organizacije