SIRIUS
Sudska praksa
https://sirius.rs

Kada se radi se o novčanom potraživanju po osnovu tehničkog unapređenja, sudska zaštita nije uslovljena prethodnom internom zaštitom niti je radnik u vezi ovog zahteva izložen dejstvu prekluzivnih rokova

Osnov: Zakon o radnim odnosima, S.55/96
Vrsta: Sudska praksa
Sud:   Datum: 03.07.2003 Broj: Gž.51/01
Abstrakt:

Navedeno stanovište prvostepenog suda zasniva se na pogrešnoj primeni materijalnog prava
U konkretnom slučaju radi se o novčanom potraživanju po osnovu tehničkog unapređenja, a sudska zaštita ovog prava nije uslovljena prethodnom internom zaštitom niti je radnik u vezi ovog zahteva izložen dejstvu prekluzivnih rokova, kao kada traži da se oceni zakonitost odluke o pravu, obavezi ili odgovornosti iz radnog odnosa
Za odlučivanje o ovakvom zahtevu merodavne su norme Zakona o zaštiti pronalazaka, tehničkih unapređenja i znakova razlikovanja. (Sl. list SFRJ br. 34/81) ukoliko se zahtev odnosi na period posle stupanja tog zakona

Deskriptori: Prekluzivni rok UNAPREÐENJE - TEHNIČKO ZRO093 INTERNA ZAŠTITA/U PREDUZEĆU