Štampa Verzija za štampu

Parnicu radi nedopustivosti izvršenja treće lice može pokrenuti samo ako rešenjem povodom njegovog prigovora UPUĆEN na parnicu

Osnov: Zakon o izvršnom postupku
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 21.09.1996 Broj: Rev.1295/84
Abstrakt:

Iz obrazloženja:
Parnicu radi nedopustivosti izvršenja treća lice može pokrenuti samo ako je prethodno izjavila prigovor protiv rešenja i izvršenju, a izvršni je sud nju uputio na parnicu.
U protivnom takvu tužbu treba odbaciti (čl. 57 ZIP)

Deskriptori: ZIP058* NEDOPUSTIVOST IZVRŠENJA ZIP057 Uput na parnicu trećeg lica; treće Lice;