Štampa Verzija za štampu

Tužba u stambenom sporu ne može se podneti pre nego odluke o dodeli stana bude konačna

Sud:   Datum: 23.03.1998 Broj: Gž.2005/97
Abstrakt:

-

Deskriptori: PROMET Pismena forma; Usmena forma Fizička deoba; Civilna deoba