Štampa Верзија за штампу

Када је оптужени у више наврата своје осмомесечно дете које је плакало тукао и тако му нанео преломе костију лобање са оштећењем по живот важних можданих центара, олако држећи да тежа последица неће наступити, па је онесвешћено дете однео у болницу где је оно истога дана умрло од задобијених повреда, извршио је кривично дело насиља у породици из чл. 118-а ст. 4 у вези ст. 1 и 2 КЗС.

Суд:   Датум: 21.10.2003 Број: Кж.1572/03
Абстракт:

Вршење насиља које је оптужени учинио према своме ванбрачном осмомесечном детету састојало се у томе што је када је дете плакало рукама га стезао за врат и вилице, ударао и стезао по задњици и куковима да би критичног дана нанео детету више повреда које су се састојале у виду крвних подлива, а на крају ударањем у пределу главе нанео вишеструке преломе костију лобање са оштећењем по живот важних можданих центара, од којих је дете истога дана у болници умрло.Оптужени је у односу на радњу извршења кривичног дела - употребу силе према свом детету поступао у свему са директним умишљајем пошто је био свестан да употребом силе повређује своје дете, па је управо то и хтео, док је у односу на тежу последицу тј. на смрт детета поступао са свесним нехатом пошто је био свестан да таквим својим понашањем може проузроковати смрт детета, али је олако држао да до тога неће доћи, што потврђује и одношење повређеног детета у болницу где је и оно умрло.У тако утврђеним радњама оптуженог стоје обележја кривичног дела насиља у породици из чл. 118-а ст. 4 у вези ст. 1 и 2 КЗС.Окружни суд у Београду, К.842/02 од 9.05.2003