Štampa Верзија за штампу

Против решења другостепеног којим је потврђено решење првостепеног суда о одбијању предлога за повраћај у пређашње стање, ревизија није дозвољена

Основ: Закон о парничном поступку
Суд: Врховни суд Србије   Датум: 13.09.1989 Број: Рев.713/89
Абстракт:

-

Дескриптори: ЗПП118 Повраћај у пређашње стање - поступак ЗПП400 Ревизија на решење Повраћај у пређашње стање, понављање поступка и ревизија у стечају