Štampa Verzija za štampu

I upis BRISANJA prava svojine je UKNJIŽBA a ona se može dozvoliti jedino na osnovu javnih ili takvih privatnih isprava na kojima je potpise overio sud a samo izuzetno na osnovu Zakona

Sud:   Datum: 08.01.1998 Broj: Gž.1307/96
Abstrakt:

-

Deskriptori: Službena isprava Javna isprava Privatna isprava Službena isprava Javna isprava Privatna isprava Uknjižba, uknjiženjnje Uknjižba, uknjiženjnje BRISANJE UPISA (ZPUST071)