Štampa Verzija za štampu

Kamate na pojedine iznose izgubljenog izdržavanja koji dospevaju mesečno, teku od dospeća svakog pojedinog

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 11.02.1996 Broj: Rev.2718/87
Abstrakt:

Tužioci su tražili za izgubljeno izdržavanje (posle smrti oca) i kamate od dospeća pojedinih dospelih rata mesečnog izdržavanja pa do isplate.
Iz tog RAZLOGA trebalo je tuženima pravilnom primenom materijalnog prava na osnovu čl. 277. Zakona o obligacionim odnosima dosuditi kamate za materijalnu štetu u vidu izgubljenog izdržavanja tako da tužena plaća kamate od dospeća pojedinih mesečnih obroka izdržavanja pa do isplate po stopi koja se u mestu ispunjenja plaća na štedne uloge oročene bez utvrđene namjene preko godinu dana, a za razdoblje od 3.08.1985. pa do isplate, a za ranije razdoblje po tada važećoj stopi od 7,5.

Deskriptori: ALIMENTACIJA KAMATA DOSPELOST ZOO277 Zatezna kamata; Kada se duguje; Ugovorena kamata