Štampa Verzija za štampu

Sama po sebi činjenica što je kupac u knjigovodstvu zadužio prodavca sa vrednosti plaćene a neisporučene robe, ne znači da među strankama plaćene a neisporučene robe, ne znači da je među strankama zaključen ugovor a novaciji kojim se obaveza isporuke robe zamenjuje njene protivvrednosti

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Sud:   Datum: 25.10.1997 Broj: Gž.4162/95
Abstrakt:

-

Deskriptori: ZOO348 Novacija (prenov) - uslovi