Štampa Verzija za štampu

Prostorija u kojoj radi stotinjak osoba je JAVNO MESTO

Osnov: Krivični zakon Republike Srbije
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 31.12.1985 Broj: Psz.840/84
Abstrakt:

-