Štampa Verzija za štampu

Škola nije obavezna da osigura nastavnike od napada učenika, pa nije odgovorna za naknadu štete koju nastavniku učenik nanese fizičkim napadom na stepeništu škole

Sud: Okružni sud u Beogradu   Datum: 08.09.2003 Broj: Rev.205/72
Abstrakt:

Odgovornost za štetu pričinjenu nastavniku