Štampa Verzija za štampu

Soba kao stambena prostorija ne može biti predmet etažnog vlasništva

Sud:   Datum: 29.03.1998 Broj: Gž.1465/64
Abstrakt:

-

Deskriptori: Etažna svojina na delovima zgrada Etažna svojina na delovima zgrada