Štampa Verzija za štampu

Ugovor o fizičkoj deobi u usmenoj formi je pravno valjani ugovor, obzirom da se ne radi o prometu nepokretnosti

Sud:   Datum: 27.05.1992 Broj: Gž.200/92
Abstrakt:

-

Deskriptori: PROMET Pismena forma; Usmena forma Fizička deoba; Civilna deoba