Štampa Verzija za štampu

Danom pravnosnažnosti osuđujuće presude pritvor postaje izdržavanje kazne

Osnov: Zakon o krivičnom postupku
Sud:   Datum: 01.01.1998 Broj: 2.Ips.233/80
Abstrakt:

Deskriptori: IZDRŽAVANJE ZKP191 Pritvor ZKP353 Pritvor posle izricanja kazne ZKP353/6 Pritvor posle izricanja presude SANKCIJA - KRIVIČNA