Štampa Verzija za štampu

Sud ne može odbaciti podnesak kojim oštećeni u zakonskom roku nastavlja gonjenje, sa obrazloženjem da je to, u skraćenom postupku, mogao uraditi isključivo podnošenjem optužnog predloga već je trebalo da mu naloži da podnesak saobrazi zakonu

Osnov: Zakon o krivičnom postupku
Sud:   Datum: 30.11.-0001 Broj: 2.Kž.423/66
Abstrakt:

Ako je oštećeni u zakonskom roku dao podnesak da nastavlja gonjenje, sud ne može odbaciti taj podnesak sa obrazloženjem da se u skraćenom postupku, postupak prihvata isključivo podnošenjem optužnog predloga (čl. 431. st. 1), već je u smislu čl. 76. st. 3. trebalo da traži da se podnesak saobrazi zakonu Vrhovni sud Srbije, 2.Kž.423/66 od 31.12.1966

Deskriptori: ZKP438 Odbačaj optužnog predloga; Odbačaj privatne tužbe; Razlozi za obustavljanje postupka; Obustava postupka