Štampa Verzija za štampu

Na načelo poverenja u zemljišne knjige se može pozivati samo onaj koji je bio savestan u trenutku zaključenja posla ALI I u trenutku sticanja vlasničkog prava prenosom u zemljišnoj knjizi

Sud: Vrhovni sud Srbije u Beogradu   Datum: 20.05.1996 Broj: Rev.197/63
Abstrakt:

-

Deskriptori: Zemljišna knjiga POVERENJA U ZEMLJIŠNU KNJIGU POVERENJE