Štampa Verzija za štampu

Vozač motornog vozila može biti odgovoran za naknadu štete ne samo ako je njegovom krivicom došlo do kontakta sa povređenim licem, već i ako je svetlo na njegovom automobilu zaslepilo pešaka koji je usled toga pao i povredio se

Osnov: Zakon o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima
Sud:   Datum: 08.09.2003 Broj: Gž.4503/76
Abstrakt:

Odgovornost vozača motornog vozila

Deskriptori: Šteta - naknada; Naknada štete AUTOODGOVORNOST ZOBS030 Pažnja na pešaka koji se nalaze na kolovozu ili stupaju na kolovoz