Štampa Verzija za štampu

Nije dozvoljena žalba protiv rešenja Okružnog suda kojim se oglasio stvarno nenadležnim i predmet ustupio opštinskom sudu

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud:   Datum: 05.06.1999 Broj: Gž.366/91
Abstrakt:

Pobijanim rešenjem Okružni sud se oglasio stvarno nenadležnim i odlučio da se po pravosnažnosti rešenja spisi dostave Opštinskom sudu kao stvarno i mesno nadležnom.
Protiv navedeno rešenja tužilac je izjavio žalbu zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka
Ispitujući pobijano rešenje u smislu čl. 365. ZPP, Vrhovni sud je našao da žalba nije dozvoljena.
Prema odredbi člana 17. st. 3. ZPP protiv rešenja višeg suda prvog stepena kojim se oglasio stvarno nenadležnim i predmet ustupio nižem sudu prvog stepena iste vrste, žalba nije dozvoljena.
Kod takvog stanja stvari Vrhovni sud je na osnovu člana 380. tač. 1. ZPP žalbu protiv navedenog rešenja odbacio kao nedozvoljenu

Deskriptori: ZPP017 PAZI NA STVARNU NADLEŽNOST