Štampa Verzija za štampu

Podstanari i zaštićeni podstanari nisu ovlašćeni da koriste preče pravo kupovine iz čl. 18. Zakona o svojini na delovima zgrade

Sud:   Datum: 20.05.1996 Broj: Gž.151/66
Abstrakt:

-

Deskriptori: Zemljišna knjiga KUPOVINA SVOJINA VLASNIŠTVO Etažna svojina na delovima zgrada Preče pravo PODSTANAR