Štampa Verzija za štampu

Naknada štete zbog hlada u sadržaju umanjenog prinosa koji predstavlja vrednost plodova koje bi ubrao oštećenik sa svoga zemljišta. U vrednost umanjenog prinosa uračunavaju se materijalni troškovi, vrednost uloženog rada i vrednost koristi od same upotrebe zemljišta u proizvodnji (plodovi) Drugi

Sud: Okružni sud u Beogradu   Datum: 30.11.-0001 Broj: Rev.195/65
Abstrakt: