Štampa Verzija za štampu

Rokovi zastarelosti koji važe u odnosu na odgovorno lice, odnose se i na osiguravajuću organizaciju

Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 31.03.1991 Broj: Rev.254/90
Abstrakt:

-