Štampa Verzija za štampu

Nije povređeno načelo REFORMATIO IN PEIUS ako posle ukidanja po žalbe samo branioca optuženi bude oglašen za isto krivično delo i osuđen na istu kaznu ali je sud drugom presudom utvrdio da je protivpravna imovinska korist u većem iznosu nego što je bilo utvrđeno u prvoj

Osnov: Zakon o krivičnom postupku Krivični zakon Republike Srbije
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 12.10.1997 Broj: Kzz.000/84
Abstrakt:

Kada je i u prvom i u ponovljenom prvostepenom postupku, do koga je došlo zbog žalbe samo branioca optuženog, optuženi oglašen krivim za krivično delo pljačke iz čl. 255. st. 1.KZ, i u oba slučaja osuđen na istu kaznu strogog zatvora u trajanju od osam godina, onda time, što je u prvom prvostepenom postupku bio utvrđen iznos manjka od 85.185 ,09 dinara, a u ponovljenom postupku pak utvrđen iznos manjka od 149,970,00 dinara, nije povređen krivični zakon na štetu optuženog i nije učinjena povreda iz člana 334. st. 1. tač. 8. Zakonika o krivičnom postupku, jer se ta povreda odnosi samo na pravnu kvalifikaciju krivičnog dela i na kaznu, ali ne i na činjenično stanje i na visinu štete pričinjene protivpravnim prisvajanjem, a u konkretnom slučaju pravna kvalifikacija radnje izvršenja optuženog i izrečena kazna su iste i u prvom i u ponovljenom prvostepenom postupku.
Naša zakonitost-Praksa, 3266/26

Deskriptori: ZKP364/1/10 Zabrana Reformacio in peius; Zabrana preinačenja na štetu optuženog koj se jedini žalio KZS172 PLJAČKA ZKP378 Zabrana Reformacio in peius; Zabrana preinačenja na štetu optuženog koj se jedini žalio ZKP364/01/10 Zabrana Reformacio in peius; Zabrana preinačenja na štetu optuženog koj se jedini žalio KZ255 PLJAČKA