Štampa Verzija za štampu

Nije podobna za izvršenje pravnosnažna presuda kojom je utvrđeno samo pravo tužioca da mu tuženi preda na korišćenje trosobni stan bez označenja korisne površine stana

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima Zakon o parničnom postupku
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 21.09.1996 Broj: Pž.1419/82
Abstrakt:

Član 329. ZPP

Deskriptori: ZOO336 Prebijanje/Kompenzacija - OPŠTE KOMPENZACIJA ZPP329 Delimična presuda