Štampa Verzija za štampu

Postojanje i obim doprinos oštećenog, kao učesnika u saobraćajnoj nezgodi je važna činjenica za utvrđivanje stupnja krivične odgovornosti učinioca

Osnov: Krivični zakon Republike Srbije Krivični zakon Jugoslavije
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 12.10.1997 Broj: Kž.1.798/82
Abstrakt:

Naša zakonitost-Praksa, 23/293

Deskriptori: KZS195 Ugrožavanje bezbednosti javnog saobraćaja