Štampa Verzija za štampu

Lice koje se podvrgava medicinskoj intervenciji snosi rizik od objektivnih posledica te intervencije. Zdravstvene ustanove koje vrše takvu intervenciju mogu odgovarati samo za one posledice intervencije koje nastanu usled nestručnog, nepažljivog ili nepropisnog rada njenih radnika, dakle za posledice koje se mogu pripisati u krivicu.

Sud:   Datum: 08.11.2003 Broj: Gž.356/69
Abstrakt:

Deskriptori: ORGANIZACIJA - ZDRAVSTVENA RIZIK HIRURŠKA OPERACIJA