Štampa Verzija za štampu

Država odgovara po objektivnom principu za štetu koja nastane usled eksplozije topovske granate koja je ostala na onom mestu gde su izvođene ne vežbe

Sud: Okružni sud u Beogradu   Datum: 08.09.2003 Broj: Rev.26/70
Abstrakt:

Odgovornost za štetu od topovske granate