Štampa Verzija za štampu

Propuštanjem da se određenog dana javi medicinskoj ustanovi radi veštačenja, stranka nije lišena prava da u toku postupka obavi ovu parničnu radnju

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud:   Datum: 07.10.1999 Broj: Gž.1368/78
Abstrakt:

Deskriptori: PROPUŠTANJE RADNJE U POSTUPKU