Štampa Verzija za štampu

Predmet deobe kroz koju bi se utvrdilo etažno vlasništvo mogu biti samo pojedini stanovi i pojedine poslovne prostorije, a ne i delovi tih nekretnina

Osnov: Zakon o vanparničnom postupku
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 01.01.1998 Broj: Rev.549/82
Abstrakt:

-

Deskriptori: NEKRETNINA Etažna svojina na delovima zgrada ZVP153 POSTUPAK DEOBE ZAJEDNIČKE STVARI