Štampa Verzija za štampu

Kako se predmetnom tužbom traži da se utvrdi ništavost ugovora o kupoprodaji nekretnine, zaključenog između ostavitelja i tužbene, bez zahteva za promenu stanja u zemljišnim knjigama a ni ne tvrdi se da je na osnovu tog ugovora uknjiženo pravo vlasništva u korist kupca, to prema iznetim pravnim pravilima nema mesta zabeležbi parnice.

Osnov: Zakon o zemljišnim knjigama
Sud:   Datum: 20.05.1996 Broj: Gž.1360/68
Abstrakt:

Zabeležba parnice u zemljišnoj knjizi određuje se na osnovu pravnih pravila bivšeg Zakona o zemljišnoj knjizi i to paragrafa 68. i 77. Prema tim pravilima zabeležba parnice se može odrediti 1) akose tužbom pobija neka uknjižba i traži povraćaj pređašnjeg zemljišnoknjižnog stanja, i 2) ako se tužbom traži utvrđivanje prava vlasništva na osnovu održaja.
Pored toga zabeležbi ima mesta i ako se tužbom traži udeo u vlasništvu nekretnine po osnovu zajedničke imovine.

Deskriptori: NEPOKRETNOST Zemljišna knjiga KUPOPRODAJA ZZK068 Zabeležba spora u zemljišnu knjigu ZZK077 Zabeležba spora u zemljišnu knjigu