Štampa Verzija za štampu

Kad je više lica tuženo zbog naknade štete prouzrokovane motornim vozilom, oni nisu jedinstveni suparničari, ali, smislu člana 201. ZPP, nema smetnji da se spor reši na različite načine prema suparničarima

Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 30.04.1990 Broj: Rev.2533/82
Abstrakt:

-

Deskriptori: NEPOKRETNOST Društvena svojina; Društvena imovina VLASNIŠTVO Sticanje prava (svojine ili drugih prava)