Štampa Verzija za štampu

Tapija nije jedini i neoborivi dokaz o svojini, niti je potrebno, da bi se isključila njena dokazna vrednost, da ista prethodno bude poništena

Sud: Opštinski sud u Obrenovcu   Datum: 20.05.1996 Broj: Rev.19/59
Abstrakt:

-

Deskriptori: PONIŠTAJ DOKAZ/DOKAZNO SREDSTVO Dokazna vrednost TAPIJA