Štampa Verzija za štampu

Kad ne postoji kontinuitet uzročne veze između štetne radnje i štete, ne postoji ni pravo na naknadu štete, jer štetnik ne odgovara za dalje posledice i u slučaju kad se traži naknada zbog izgubljenog izdržavanja

Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 31.03.1991 Broj: Rev.1585/88
Abstrakt:

-