Štampa Verzija za štampu

Na valjanost kupoprodajnog ugovora ne utiče okolnost da su u ugovor pogrešno unete druge a ne one nepokretnosti koje su stvarno bile predmet kupoprodaje

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud:   Datum: 03.06.1998 Broj: Gž.21/97
Abstrakt:

-

Deskriptori: ZPP099 Otkaz punomoćja; Opoziv punomoćja;