Štampa Verzija za štampu

Za štetu učinjenu u vezi vršenja vojne službe, Federacija odgovara po opštim propisima o naknadi štete. To znači da treba promeniti propise ZOO o odgovornosti za štetu i oceniti u svakom konkretnom slučaju - da li se ona zasniva na načelu krivice (član 154. ZOO) ili postoji objektivna odgovornost Države za rad oružanih snaga (čl 173. i 174. ZOO)

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 31.03.1991 Broj: Rev.2481/89
Abstrakt:

-

Deskriptori: Društvena svojina; Društvena imovina Gradsko građevinsko zemljište LEGALIZACIJA