Štampa Verzija za štampu

O stepenu i postotku krivice odlučuje sud a veštak samo o propustima učesnika u saobraćaju, koji su u uzročnoj vezi sa nastankom štete

Osnov: Krivični zakon Republike Srbije Zakon o vanparničnom postupku Zakon o parničnom postupku
Sud:   Datum: 30.04.1990 Broj: Gž.2074/76
Abstrakt:

-

Deskriptori: KZS195 Ugrožavanje bezbednosti javnog saobraćaja ZVP032 ODUZIMANJE POSLOVNE SPOSOBNOSTI