Štampa Verzija za štampu

U bračnim sporovima se ne može doneti delimična presuda

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud:   Datum: 07.10.1999 Broj: Gž.1681/81
Abstrakt:

U bračnim sporovima, odnosno sporovima radi utvrđivanja postojanja ili nepostojanja braka, poništaja braka ili razvoda braka, ne može se izreći delimična presuda, jer je odredbom člana 125. stav 1. Zakona o braku i porodičnim odnosima SR Srbije propisano da će nadležni sud u bračnom sporu, kad donese presudu kojom se brak razvodi, pa i kad se razvodi na osnovu sporazuma bračnih drugova, ili se brak poništava, ili se odbija tužbeni zahtev za utvrđenje da brak postoji, odlučiti istom presudom o čuvanju i vaspitavanju maloletne dece stranaka

Deskriptori: SPOR ZPP329 Delimična presuda Razvod braka