Štampa Verzija za štampu

Zabrana prava stjecanja vlasništva na nekretninama u društvenom vlasništvu ne odnosi se na vlasništvo već stečeno dospjelošću do 06.04.1941. neovisno o tome što je zemljište kasnije upisano kao društveno

Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 21.03.1990 Broj: Rev.253/90
Abstrakt:

-

Deskriptori: NEPOKRETNOST Društvena svojina; Društvena imovina VLASNIŠTVO Sticanje prava (svojine ili drugih prava)