Štampa Verzija za štampu

Ne može zahtevati sudsku zaštitu službenosti puta onaj ko svoje (povlasno doo može, bez nesrazmerno velike štete, iskoristiti pomoću javnog puta

Sud: Opštinski sud u Lazarevcu   Datum: 31.12.1954 Broj: Gzz.261/54
Abstrakt: