Štampa Verzija za štampu

Propuštanje da se učesnici postupka, koji imaju pravo žalbe na presudu uputi pouka o pravu upotrebe svoga jezika i o pravu na prevođenje, i neubeležavanje te pouke i datog odgovora u zapisnik o glavnom pretresu, predstavlja povredu iz čl. 364. st. 2.

Osnov: Krivični zakon Republike Srbije
Sud: Okružni sud u Beogradu   Datum: 02.11.1997 Broj: Kž.1/67
Abstrakt:

Načelno mišljenje proširene opšte sednice: Vrhovni sud Jugoslavije, Kž.1/67 od 8.06.1967

Deskriptori: KZS147 Nedozvoljena trgovina; Ovlašćenje za trgovinu; Veća količina; Veća vrednosti; Neovlašćeno organizovana proizvodnja; Mrežu preprodavaca ili posrednika