Štampa Verzija za štampu

Tužba u stambenom sporu ne može se podneti pre nego odluke o dodeli stana bude konačna

Sud:   Datum: 23.03.1998 Broj: Gž.2272/96
Abstrakt:

-

Deskriptori: ODGOVORNOST POVREDA - RADNE OBAVEZE/DUŽNOSTI POSTUPAK-DISCIPLINSKI