Štampa Verzija za štampu

Osnovna škola koja propusti da organizuje potreban nadzor, odgovorna je za štetu koju pričini učenik za vreme odmora

Sud: Okružni sud u Beogradu   Datum: 08.09.2003 Broj: Rev.169/71
Abstrakt:

odgovornost škole Vrhovni sud Jugoslavije, Rev.169/71 od 00.00.1971