Štampa Verzija za štampu

Prava na odobrenje za gradnju ne može se usloviti prethodnim ispunjenjem obaveze naknade za građevinsko zemljišta

Sud:   Datum: 01.02.1989 Broj: 1.U.Pr.451/88
Abstrakt:

Izdavanje odobrenja za izgradnju objekta prethodnim plaćanjem naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, odnosno zaključenjem ugovora o regulisanju te obaveze, nesuglasno je sa čl. 86. Zakona o iz-( gradnji objekata ("Sl. glasnik SRS", br. 10/84 i 37/88) i čl. 44. Zakona o građevinskom zemljištu ("Sl. glasnik SRS", br. 27/86), tim zakonima nije dato ovlašćenje opštini da ispunjenje obaveze po osnovu naknade za građevinsko zemljišta postavlja kao uslov ostvarivanje prava na odobrenje za gradnju