Štampa Verzija za štampu

Da bi se održajem stekla službenost zabrane podizanja zida ispred prozora, nije dovoljna činjenica da je pasivna strana propuštala građenje zida. Potrebno je, naprotiv bilo da je aktivna strana zabranila pasivnoj strani podizanje zida i da je pasivna strana usled te zabrane propuštala građenje kroz razdoblje od 20 godina. Tada bi se, naime, taj propust pasivne strane ukazivao kao posledica vršenja prava aktivne strane

Sud: Vrhovni sud Srbije   Datum: 31.12.1965 Broj: Rev.691/65
Abstrakt: