Štampa Verzija za štampu

Krivično delo ubistvo na mah može izvršiti i pri napadu na imovinu

Sud: Opštinski sud u Obrenovcu   Datum: 06.01.1998 Broj: Kž.65/75
Abstrakt:

-

Deskriptori: KZ136 Ubistvo na mah; jaka razdrađenost; Napad; Teško vređanje