Štampa Verzija za štampu

Ugovorna kazna predstavlja unapred određen iznos štete koja se ima naknaditi u slučaju da ugovorna obaveza ne bude nikako, ili ne bude uredno ispunjena, bez obzira da li je i kada šteta nastala za stranku koja je ostala verna ugovoru

Sud:   Datum: 06.12.2002 Broj: Gž.1306/77
Abstrakt:

-

Deskriptori: KAZNA - UGOVORENA KAZNA - UGOVORENA