Štampa Verzija za štampu

Izjava volje o zajedničkoj gradnji u sticanju imovine u zajednici može se ogledati i u konkludentnim radnjama - ponašanju iz koga se može zaključiti da postoji

Osnov: Zakon o obligacionim odnosima
Sud:   Datum: 06.05.1969 Broj: Gž.493/69
Abstrakt:

-

Deskriptori: GRADNJA IZGRADNJA ZAJEDNIČKI RAD/POSLOVANJE