Štampa Verzija za štampu

Pravosnažna sudska odluka koja samo utvrđuje postojanje stvarnog prava ne predstavlja dokument koji bi bio dovoljan za uknjiženje: za to je potrebna i odgovarajuća obaveza davanja

Osnov: Zakon o zemljišnim knjigama
Sud: Vrhovni sud Srbije u Beogradu   Datum: 03.06.1998 Broj: Pž.910/74
Abstrakt:

-

Deskriptori: Uknjižba, uknjiženjnje ZZK026 Uknjižba, uknjiženjnje