Štampa Verzija za štampu

U parnicama radi utvrđivanja očinstva tužba se ne može odbaciti kao neuredna samo zbog toga što maloletnom detetu još uvek nije određeno ime, ili što mu kao parnično nesposobnoj stranci nije određen staralac

Osnov: Zakon o parničnom postupku
Sud:   Datum: 07.10.1999 Broj: Gž.1389/76
Abstrakt:

-

Deskriptori: Maloletnik; Maloljetnik; ZPP109 Neuredna tužba; Neuredan podnesak - postupak, posledice MATERINSTVO